Bysvaler, Ballum Sluse

Brede Ås udløb i Vadehavet er et særligt sted med sine tusindtallige flokke af brangæs, havørne og enorme mængder af vadefugle. Den lille, men nærmest ikoniske slusebygning, der rager godt op i horisonten og bryder digets uendelige og lige linje, er med til at sætte en stemning på stedet. Denne dag i maj ankom jeg ved lavvande, og der var langt ud til vadefuglene. En blåhals sang fra en pæl nede bag diget, men egentlig havde jeg besluttet mig for at køre længere syd på til Tøndermarsken. En kort kaffepause i læ bag slusen blev dog forstyrret af bysvalerne, der var travlt optagede af at kline mudder op til rederne på murværket. Helt uanfægtede af min tilstedværelse. Jeg hentede mit grej i bilen igen og skitsede de ivrige små væsner, som jeg for en gangs skyld kunne være sikker på hele tiden kom tilbage. En sjælden luksus som fugletegner. Hjemme i atelieret arbejdede jeg efterfølgende videre med skitserne, nu med flydende tusch. Efter nogle ark forsøgte jeg at integrere fuglene med omgivelserne på et nyt stort stykke papir, 77 X 56 cm. De varme røde farver i teglstenene gav på stedet en god farvekontrast til de blålige oversider på svalerne og den svage "tørre" jordfarve fra rederne.